• Gabinet de Didàctica de Llengües de la UIB

  Aquest bloc (blog o bitàcola) incorpora els continguts de l'apartat El tema/article del mes del Gabinet de Didàctica de Llengües del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.
  Creiem que aquesta manera de presentar uns continguts acadèmics ofereix unes possibilitats d'interacció (amb els comentaris, per exemple) a què no arriba la presentació de la informació del web oficial, les quals podran ser profitoses per als usuaris del Gabinet. En resum: és col·laborativa, definible, interactiva i gratuïta.

  El Gabinet de Didàctica de Llengües va ser creat gràcies al conveni pluriennal per al manteniment dels gabinets del Servei Lingüístic, signat el 10 de juliol de 2006 entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la UIB.
  Vol acomplir la finalitat de difondre de manera virtual el material bàsic necessari i útil per a l’aprenentatge de la llengua catalana, dels idiomes moderns i de les llengües orientals.

 • Anuncis

Desembre de 2011

Monogràfic: Llengües integrades i competències bàsiques

ELORZA, I.; GARAGORRI, X. (et al.) Monogràfic: Llengües integrades i competències bàsiques. Guix, núm. 378 (octubre de 2011).

Per acabar l’any el Gabinet de Didàctica us recomana aquest monogràfic de la revista Guix dirigit a docents de totes les matèries, perquè la llengua s’aprèn de manera integrada a les altres assignatures. Aquests són els articles del monogràfic:

 • Referents per a la selecció de situacions d’ús i aprenentatge de les llengües.
 • Els dinosaures com a excusa.
 • The young scientists or investigate, discovering and communicating in English.
 • AICLE: integració de llengua estrangera, continguts i competències.

Per acabar, us recomanam bibliografia relacionada que tenim a la biblioteca del GD:

 • ZABALA, A. (coord.) (2011). Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària: proposta de desplegament curricular. Barcelona: Graó.
 • GUASCH, O. (2010). El tractament integrat de les llengües. Barcelona: Graó.
Anuncis

Novembre de 2011

El portafolis electrònic educatiu d’idiomes (e-PEL)

Aquest mes el Gabinet de Didàctica us recomana l’ús del portafolis electrònic educatiu d’idiomes (e-PEL), que és un document personal (digital o en paper), basat en les directrius del Consell d’Europa recollides en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, que ens permet registrar les nostres experiències lingüístiques i culturals, i ens permet reflexionar sobre aquestes. Aquest document està compost per tres seccions:

 • El passaport lingüístic.
 • La biografia lingüística.
 • El dossier.

 L’e-PEL és un instrument metodològic que permet l’avaluació dels aprenentatges per competències; aquesta metodologia és flexible i centrada en l’aprenent. Està basat en l’autoregulació de l’aprenentatge i, per tant, en l’autogestió del propi coneixement. El seu ús està recomanat a persones de totes les edats i en activitats formatives de tots els tipus d’educació: formals, no formals i informals. És a dir, tant es pot utilitzar a l’aula, per exemple, de primària, com també el pot emprar un adult que vol analitzar el seu aprenentatge d’idiomes en el temps lliure.

Cal tenir present que aquesta eina té algunes mancances, com ara:

 • És difícil actualitzar i manipular informació.
 • No permet compartir informació amb altres usuaris. Seria útil que quan aproves un curs, per exemple, de l’escola oficial d’idiomes, automàticament ho introdueixin a l’e-PEL, com un “expedient de llengües”.
 • És poc practic per a l’usuari, és a dir, la navegació és complicada, has de saber manejar molt bé un ordinador.
 • No té previst l’ús d’idiomes de fora de la Unió Europea.
 • Falta unir l’e-PEL amb altres programes europeus. Per exemple, la Unió Europea ha elaborat una plantilla per al currículum, que té en compte les llengües, però no pots traslladar la informació d’un lloc a l’altre, has de tornar a clicar tots els cursos d’idiomes que has fet.

El Gabinet de Didàctica us recomana:

Octubre de 2011

«La lectura i l’escriptura al cicle inicial. Propostes i reptes»

FONS, M.; GIL, R. (et al.) Monogràfic: «La lectura i l’escriptura al cicle inicial. Propostes i reptes». Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 55 (juliol, agost i setembre de 2011)

Aquest mes us recomanam el monogràfic de la revista Articles, que va dirigit, sobretot, a mestres. Consta dels articles següents:

 • La lectura i l’escriptura al cicle inicial de primària. Propostes i reptes.
 • El procés d’alfabetització inicial.
 • Desfem tòpics per millorar l’ensenyament de la lectura i l’escriptura.
 • Llegir i escriure en el primer cicle de primària: aportacions d’una recerca.
 • Conversem, llegim i escrivim. Aprenem amb sentit.
 • L’àlbum il·lustrat: gaudi literari o recursos imprescindibles per a l’aprenentatge lector?
 • On rauen les dificultats per aprendre a llegir i a escriure?
 • La col·laboració entre la família i l’escola.

 Per accedir a l’editorial Graó clicau aquí

Algunes de les obres en què es basen aquests articles són:


Setembre de 2011

Una mà de contes

Per començar el curs amb força, aquest mes de setembre el Gabinet de Didàctica us recomana la pàgina web del programa de TV3 Una mà de contes: http://www.unamadecontes.cat/.

L’objectiu del programa és fonamentar l’interès dels infants en l’expressió plàstica i artística, al mateix temps que es diverteixen escoltant contes que transmeten valors positius. Al programa es conten contes curts, de 7 minuts aproximadament, i sempre s’hi segueix la mateixa estructura, és a dir, una veu en off explica un conte mentre es veu com s’il·lustra amb tècniques pictòriques diverses: aquarel·la, dibuix, collage…

La web s’adreça a tot tipus d’usuaris: mestres, pares i infants, i hi podeu trobar els vídeos dels contes, organitzats per autors, tècniques o per títol. Els contes es poden escoltar en català, aranès i alguns en anglès, i hi ha la possibilitat de veure’ls amb subtítols. D’altra banda, hi trobam tallers per als infants on poden practicar les tècniques que han vist als vídeos i, finalment, també podem accedir al blog.

Juliol-agost de 2011

«Textos e hipertextos»

 artmes

GRACIDA, Y.; CASSANY, D. (et al.) Monogràfic: Textos e hipertextos. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, núm. 57 (abril, maig i juny de 2011).

Internet forma part de la nostra societat i és present en el nostre dia a dia, sobretot en el cas dels joves, per això, la revista Textos, que està especialitzada en didàctica de llengües, ha publicat un monogràfic molt interessant sobre la lectura i l’escriptura a Internet dirigit, sobretot, als docents. Aquest monogràfic està constituït pels sis articles següents:

 • Textos e hipertextos.
 • Después de Internet…
 • Lectura de textos, lectura de hipertextos.
 • Escritura joven en la red.
 • Herramientas 2.0 y enseñanza de la lengua oral.
 • Competencia literaria y competencia digital.

Per accedir a la revista clicau aquí

Algunes de les obres en què es basen aquests articles les podeu trobar aquí:

ZAYAS, F. (et al.). La competencia digital en el área de lengua. Barcelona: Octaedro.

SANZ, G. (2009).Escriptura jove a la xarxa: Dinamització de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita mitjançant l’aprofitament de l’ús que els joves fan d’Internet [en línia]. Licencia de estudios. Generalitat de Catalunya

CASSANY, D. (2006). Tras la línea: Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama.

MATA, J. (2004). Como mirar a la luna. Confesiones a una maestra sobre la formación del lector. Barcelona: Graó.

GEE, J. P. (2004). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo. Archidona: Aljibe.

Juny de 2011

«Actuar per parlar. La dramatització com a instrument didàctic per a l’adquisició lingüística i la formació literària»

article del mes

LUENGO, A. «Actuar per parlar. La dramatització com a instrument didàctic per a l’adquisició lingüística i la formació literària». Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, núm 4 (gener-febrer de 2011)

La nostra societat es caracteritza per la mobilitat, això provoca un constant ingrés de nouvinguts a les escoles. Davant aquest fet se’ns planteja una qüestió: com fer front a la necessitat d’aprendre la llengua i la cultura de la comunitat acollidora? Per donar resposta a aquesta necessitat sorgeixen les aules d’acollida. L’article que el Gabinet de Didàctica us recomana aquest mes tracta d’un estudi efectuat per la Universitat Autònoma de Barcelona on s’analitza l’ús de la dramatització en aquest tipus d’aules.

Treballar amb textos literaris, com diu l’article, «a més d’afavorir l’aprenentatge de la llengua del país acollidor, compleix un paper integrador i permet establir un recorregut lector que millori la comprensió i la interpretació dels textos». És a dir, mitjançant la representació teatral, a més de treballar l’expressió oral de la nova llengua, es practica la comprensió de textos, el sentit social de la comunicació, el coneixement de la cultura acollidora…

A continuació pots trobar algunes webs relacionades:

Per consultar les darreres novetats sobre el teatre de les Illes Balears clica aquí

SUREDA, M. Adaptació de la llegenda de Sant Jordi al contingut de les ciències socials de segon d’ESO. El teatre com a eina didàctica per a l’estudi de les Ciències Socials i Llengua Catalana.

Material per aprendre la llengua catalana dirigit a alumnes nouvinguts.

Maig de 2011

«El proceso de lectura en lengua extranjera: de la descodificación a la interpretación»  

RUIZ, R. «El proceso de lectura en lengua extranjera: de la descodificación a la interpretación» Didáctica. Lengua y Literatura, núm. 22 (2010).

El Gabinet de Didàctica us recomana aquest article de la revista Didáctica. Lengua y Literatura, que és de fàcil lectura i s’adreça, sobretot, a docents de llengua estrangera.

S’han fet molts estudis psicològics i psicolingüístics que analitzaven la interpretació lectora, però se n’han fet pocs que analitzassin el procés amb el qual s’arriba a aquesta interpretació. Bé doncs, és precisament en aquest article on s’exposen les fases per les quals una persona passa des del moment en què comença a llegir un text, fins que l’ha comprès i l’interpreta. Primer s’analitza aquest procés amb textos escrits en la llengua materna de l’alumnat i posteriorment s’estudia amb textos escrits en llengua estrangera, per així poder comparar-los.

Hi ha molts factors que afecten el procés analitzat, per exemple: el nivell de competència lingüística, el coneixement cultural, la significativitat del text, la motivació, entre molts altres.

A continuació pots trobar alguns enllaços d’interès per practicar la comprensió lectora en llengua estrangera:

Proposta didàctica de comprensió lectora en llengua estrangera de nivell elemental.

MALTED. Aplicació didàctica interactiva per donar suport a l’ensenyament mínim d’anglès i francès a ESO i batxillerat.

Proposta de lectures i exercicis en anglès.